top of page

Välkommen

Välkommen till Växjö plåtslageri Ab

Vi är specialiserade på taktäckningar i plåt både på äldre byggnader och på nyproduktion i alla material. Vårt mål är att leverera de bästa och mest hållbara materialen, främst ur miljösynpunkt och med kvalitet. Vi innehar Bas-p och Bas-u .

Vi värnar om vårt hantverk och den kunskap som vi fått med oss genom åren. Med våra duktiga medarbetare känner vi att vi kan utföra och leverera de uppdrag som kunderna förväntar sig med hög kvalitet och med rätt funktion.

 

Välkommen att kontakta oss !

 

 

Växjö Plåtslageri Ab

Gårdsby Haketorp 3​​​35 92 VÄXJÖ

vaxjoplatslageriab@gmail.com

Tel:  0709-22 70 37
Tel:  0702-31 58 67

Taket på våran verkstad som vi byggde 2010.
Ny taktäckning på bäckgatan i växjö. 

Vi är anslutna till 

bottom of page