top of page

Rot avdraget.

ROT-avdraget infördes i december 2008 och innebär att en skattereduktion ges för arbetskostnaden vid husarbeten.​Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.​Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden för husarbete, med upp till 50 000 kr per person och år.​Vi gör alltid detta avdrag direkt på vår faktura till dig som kund.

Nya regler för rot- och rutavdrag 2016

 

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016.

 

 

De nya reglerna i korthet:

  • Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr). 

För den som betalar ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna. Det innebär den lägre skattereduktionen för rotarbete och den lägre gränsen för maximalt rutarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari 2016.

 

bottom of page